<a href="13/index.html"> , , , , , , , , ">

, , , ,

ר , , , 1920 ר ٨ IN UTERO , , , 1944 , Ũ ٨ ̔ , ͨ , , , , , , Ũ , , , , , , , , , Ѩ- , , , ,

|

:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , .

, , , , ">